©2014-2021, SỞ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH TỈNH HÀ GIANG
Địa chỉ: Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại:02193.866.427 - Fax: 02193.862.515 - Hotline: 0913.649.127
Email: svhttdl@hagiang.gov.vn - Website: http://svhttdl.hagiang.gov.vn/